Základný cenník
Aktuálny cenník pre rok 2023.
Komplexné vstupné vyšetrenie

Zahŕňa vyšetrenie, anamnézu a komplexnú diagnostiku všetkých zubov ako aj priľahlých makkých tkanív. Súčasťou je aj návrh a konzultácia individuálneho plánu liečby.

0€
Dentálna hygiena

Zahŕňa odstránenie zubného kameňa v čelusti a sánke, polishing, pieskovanie zubov spolu s odstránením pigmentov a fluoridáciu. Sučasťou je aj poradenstvo v oblasti správnej starostlivosti o zuby, výber vhodných pomôcok a správnej techniky čistenia zubov.

od 35€
Biela výplň

Zahŕňa diagnostiku, odstránenie zubného kazu a následné vymodelovanie výplne podľa individuálnej anatómie daného zuba s následnou artikuláciou a leštením výplne.

od 40€
Ošetrenie koreňových kanálikov

Zahŕňa chemicko-mechanické opracovanie a následné zaplnenie koreňových kanálikov.

od 40€
Výplň u detí

Zahŕňa diagnostiku, odstránenie zubného kazu a následné vymodelovanie výplne podľa individuálnej anatómie daného zuba s následnou artikuláciou a leštením výplne u detského pacienta.

od 25€
Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba

Zahŕňa uvoľnenie mliečneho zuba zo zubného lôžka s jeho následným odstránením a poučením pacienta.

9€
Extrakcia zuba

Zahŕňa uvoľnenie zuba zo zubného lôžka, jeho následné odstránenie, kontrolu rany a poučenie pacienta.

od 25€
Pečatenie zuba

Zahŕňa vyšetrenie fisúr, očistenie zuba, aplikáciu a úpravu pečatidla.

15€
Kompozitná estetická fazeta

Zahŕňa preparáciu, výber vhodného farebného odtieňa, modeláciu estetickej fazety podľa individuálnej anatómie pacienta. Na záver nasleduje úprava a leštenie fazety.

50€
Kovokeramická korunka

Zahŕňa brúsenie, vytvorenie odtlačkov, výber vhodného farebného odtieňa, vyhotovenie kovokeramickej korunky spolu s cementovaním.

180€
Celokeramická korunka

Zahŕňa brúsenie, vytvorenie odtlačkov, výber vhodného farebného odtieňa, vyhotovenie celokeramickej korunky spolu s cementovaním.

270€
Bielenie zubov Opalescence

Zahŕňa polishing zubov, vytvorenie odtlačkov, výrobu nosičov na domáce nosenie a taktiež bieliaci gél na domácu aplikáciu.

150€
* Všetky ošetrenia je možné absolvovať v lokálnej anestéze za príplatok 8€.
V prípade konkrétnych otázok alebo nejasností nás nevahajte kontaktovať.